Mặt bằng chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi

Mặt bằng chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi thiết kế thông minh sẻ khe tất cả căn hộ đều có ánh sáng. Để xác định căn hộ ứng với bản vẽ thiết kế, Quý khách xem số thứ tự trên mặt sàn rồi đối chiếu với thống kê căn hộ từng tòa. Ví dụ, căn số 1 tòa A1 ứng với bản vẽ A11 (Ấn chuột vào số A11 để xem chi tiết bản vẽ).

Mặt bằng sàn tòa A gồm 02 đơn nguyên A1 và A2:

Mặt bằng sàn tòa A gồm 02 đơn nguyên A1 và A2:

Mặt bằng sàn tòa A gồm 02 đơn nguyên A1 và A2:

Mặt bằng sàn tòa B gồm 02 đơn nguyên B1 và B2

Mặt bằng sàn tòa B gồm 02 đơn nguyên B1 và B2

Mặt bằng sàn tòa B gồm 02 đơn nguyên B1 và B2

1. Thống kê căn hộ tòa A1

 Loại căn hộ Diện tích (m2) Bản vẽ   Hướng cửa Hướng gió Phòng ngủ  VS
 Căn số 1  48.6  A11  ĐN TB  2  2
 Căn số 2  52.2  A10  ĐN TB  2  2
 Căn số 3  50.6  A9  TN ĐB  2  2
 Căn số 4  48.8  A8  TN ĐB  2  2
 Căn số 5  54.4  A1  TN ĐB  2  2
 Căn số 6  70  A2  TB ĐN-ĐB  3  2
 Căn số 7  48.5  A3  ĐB ĐN  2  2
 Căn số 8  48.5  A3  TN ĐN  2  2
 Căn số 9  70  A2  TB ĐN-TN  3  2
 Căn số 10  54.4  A1  ĐB TN  2  2
 Căn số 11  54.2  A4  ĐB TN  2  2
 Căn số 12  53.2  A5  ĐB TN  2  2
 Căn số 13  59  A6  ĐB TN  3  2
 Căn số 14  51.3  A12  TN  ĐB  2  2

2. Thống kê căn hộ tòa A2

 Loại căn hộ Diện tích (m2) Bản vẽ   Hướng cửa Hướng gió Phòng ngủ  VS
 Căn số 1 48.5  A3  ĐB TB  2  2
 Căn số 2 70  A2  ĐN TB-ĐB  2  2
 Căn số 3 54.4 A1  TN ĐB 2  2
 Căn số 4 48.8  A8  TN ĐB  2  2
 Căn số 5 60.2 A13  TN ĐB  3  2
 Căn số 6 48.7  A14  TB ĐB  2  2
 Căn số 7 48.7 A15 TB TN  2  2
 Căn số 8 45 A16 TB ĐN  2 1
 Căn số 9 63.5 A7 TB ĐN 3 2
 Căn số 10  51  A18  ĐB TN  2  2
 Căn số 11  54.2  A4  ĐB TN  2  2
 Căn số 12 54.5 A1 ĐB TN  2  2
 Căn số 13  70 A2 ĐN TB  3  2
 Căn số 14  48.5 A3 TN TB  2  2

3. Thống kê căn hộ tòa B1

 Loại căn hộ Diện tích (m2) Bản vẽ   Hướng cửa Hướng gió Phòng ngủ  VS
 Căn số 1 48.5 A3 ĐB TB  2  2
 Căn số 2 70 A2 ĐN TB-ĐB 3  2
 Căn số 3 54.4 A1  TN ĐB 2  2
 Căn số 4 48.8  A8  TN ĐB  2  2
 Căn số 5 50.6 A9  TN ĐB 2  2
 Căn số 6 52.2 A10  TB ĐN-ĐB  2  2
 Căn số 7 48.6 A11 TB ĐN  2  2
 Căn số 8 50.8 A17 TN ĐB  2 2
 Căn số 9 59 A6 ĐB TN 3 2
 Căn số 10 53.2 A5  ĐB TN  2  2
 Căn số 11 54.2 A4  ĐB TN  2  2
 Căn số 12 54.4 A1 ĐB TN  2  2
 Căn số 13 70 A2 ĐN TB-TN  3  2
 Căn số 14  48.5 A3 TN TB  2  2

4. Thống kê căn hộ tòa B2

 Loại căn hộ Diện tích (m2) Bản vẽ   Hướng cửa Hướng gió Phòng ngủ  VS
 Căn số 1 48.7 A15 ĐN TN  2  2
 Căn số 2 48.7 A14 ĐN ĐB 2  2
 Căn số 3 60.2 A13  TN ĐB 3  2
 Căn số 4 48.8  A8  TN ĐB  2  2
 Căn số 5 54.4 A1  TN ĐB 2  2
 Căn số 6 70 A2  TB ĐN-ĐB  3  2
 Căn số 7 48.5 A3 ĐB ĐN  2  2
 Căn số 8 48.5 A3 TN ĐN  2 2
 Căn số 9 70 A2 TB ĐN-TN 3 2
 Căn số 10 54.4 A1  ĐB TN  2  2
 Căn số 11 54.2 A4  ĐB TN  2  2
 Căn số 12 51 A18 ĐB TN  2  2
 Căn số 13  63.5 A7 ĐN TB  3  2
 Căn số 14  45 A16 ĐN TB  2 1

Thông tin về bảng giá và chính sách: https://rubycityct3.com/

5/5 - (1 vote)
Google Analytics Alternative